ZORGVERLENER ASVZ


De 24-uurs zorgverlening binnen Terp wordt geleverd door zorgaanbieder ASVZ. Het zorgteam is 24 uur aanwezig op Terp in de dag/avond en slaapdienst. Het team bestaat uit professionals en zij houden hun kennis actueel door scholing.
De zorgverlening is gericht op het stabiliseren en verbeteren van de kwaliteit van leven van de bewoner.
Stabiliserende aspecten (het vangnet) van de zorg zijn, o.a. het bieden van een dagstructuur en hulp hierbij, toezicht op medicatiegebruik, het signaleren en ingrijpen bij terugval, het spanningsarm houden van de omgeving en het betrokken houden van de bewoner bij zijn omgeving door dagelijkse aandacht en begeleiding daar waar nodig. Belangrijk is dat er samenwerking en afstemming plaatsvindt tussen de bewoner van Terp en de begeleider.
De zorgverlener werkt onder andere met individuele zorgplannen waarin aspecten als het vinden van een passende dagbesteding, het benutten van aanwezige kwaliteiten en het leren omgaan met de beperkingen ten gevolge van de psychiatrische aandoening een plaats hebben.
Elk van de 12 bewoners heeft zijn/haar eigen persoonlijk begeleider die het intensievere persoonlijke contact onderhoudt en het IP (individueel plan) bespreekt en actualiseert. De persoonlijk begeleider is een vertrouwenspersoon voor de bewoner.
Mede door de zorg en begeleiding van ASVZ hebben de bewoners een mate van regie terug over het eigen leven. Zij wonen in een appartement met hun eigen voordeur en sleutel, niet alleen en minder eenzaam dankzij een zorgzame omgeving die rust, bescherming, veiligheid en structuur biedt, maar ook aanzet tot loskomen uit het isolement.
Er is voor hen in de loop der jaren meer ruimte gekomen voor kwaliteit van leven. De bewoners zijn goed opgenomen in de buurt. Er worden burenmiddagen georganiseerd door het zorgteam en de bewoners. Ook wordt elk halfjaar een nieuwsbrief, ‘Terplekke’ verspreid bij de voor-en achterburen waarin openheid wordt gegeven over wat er zich afspeelt in het woonzorgcomplex.
Onder bewoners en ouders wordt jaarlijks een tevredenheidsonderzoek gehouden door ASVZ. De score van de tevredenheid over de zorg, de begeleiding, de sfeer en de onderlinge saamhorigheid is hoog.