TAAK

Het bestuur van St Terp houdt toezicht op het wonen en de zorg met als uitgangspunt het zorgvisiedocument dat de ouders bij de oprichting van Terp gezamenlijk hebben ontwikkeld en signaleert hierin indien nodig.

Praktische inhoud:

Aanvullend: