GESCHIEDENIS STICHTING TERP

In april 2003 nam ouder Loes Schneider het initiatief om samen met andere ouders een woonvoorziening op te zetten voor hun volwassen kinderen met schizofrenie. Deze ouders waren allen lid van Ypsilon, de vereniging voor familieleden van mensen met schizofrenie/verhoogde psychotische kwetsbaarheid.
Er was onvrede over de bestaande beschermde woonvormen en verblijfsafdelingen. Zij boden te weinig privacy en ondersteuning met veel mensen in één woning en alle leeftijden en psychiatrische ziektebeelden door elkaar. Ook een te grote doorstroming en frequente wisseling van medebewoners waren niet bevorderlijk voor het welzijn van ‘hun kinderen’. Anderzijds was er het ‘begeleid’ zelfstandig wonen maar ook daar ondervond men onvoldoende zorg en steun vanuit de Ggz en kwam het erop neer dat ouders bleven zorgen en ondersteunen. Maar hoe lang kan een ouder voor zijn/haar kind blijven zorgen? Hoe groot wordt het sociale isolement van hun zorgenkind en wie neemt alle zorg en ondersteuning op zich op zich als de ouder hiertoe niet meer in staat is? Hebben deze mensen niet ook het recht (zoals zo veel andere groepen met een beperking) op zo groot mogelijke zelfstandigheid met een passend ‘vangnet’?
Loes Schneider heeft van het oplossen van deze vraag haar levenswerk gemaakt. Zij heeft met een niet aflatend doorzettingsvermogen het project Terp in gang gezet. Een woonzorgvoorziening voor mensen met schizofrenie, volwassen mensen die net als ieder ander graag een eigen woonplek willen waar zij zich veilig en geborgen voelen.
Loes en de andere initiatiefnemende ouders hebben gezamenlijk een uitgebreide zorgvisie voor deze doelgroep ontwikkeld. Met deze zorgvisie zijn zij gegaan naar de gemeente Breda. Burgemeester Peter van der Velden en wethouder Marja Heerkens hebben vanaf het begin het project van het ouderinitiatief ten volle ondersteund.
Woningcorporatie WonenBreburg met bijzondere aandacht voor het huisvesten van mensen die dat moeilijk op eigen kracht kunnen, heeft de bouw gerealiseerd: een appartementencomplex van drie lagen met twaalf appartementen voor 12 bewoners met dezelfde diagnose, schizofrenie, verhoogde psychotische kwetsbaarheid. Op de benedenverdieping zijn naast twee appartementen de inloopruimte met keuken, eet-en zithoek en het kantoor van de zorgverlener. Op 1 februari 2009 werd het gebouw geopend en konden de bewoners hun eigen appartement betrekken.
Na een uitgebreid selectieproces is de keuze voor zorgaanbieder ASVZ gemaakt omdat ASVZ de zorgvisie van Terp onderschrijft: een visie waarin bewoners zoveel mogelijk de eigen regie over hun leven houden, zij 24-uurs zorg in de directe nabijheid hebben en waarin ouders/directe verwanten blijvend betrokken zijn.

Het comité van aanbeveling bij oprichting in de periode 2003-2009:

Drs. W.C.H. Brandt, directeur bestuurder Verizontaal Breda

Dr. W. Cahn, Psychiater en Medisch Hoofd zorglijn Psychotische stoornissen UMC Utrecht

Hans Geleijnse, Directeur Library en IT Services aan de Universiteit van Tilburg, als ouder lange tijd betrokken geweest en mede-auteur van de Zorgvisie Terp

Mevrouw M. van den Muijsenbergh-Geurts, Oud voorzitter van de Brabantse Raad van mantelzorgers, bestuurlijk gedelegeerde Regiovisie V&V Zuidoost Brabant

Drs. L.J.J. van Nistelrooij, Europarlementariër voor het CDA, oud-gedeputeerde van de provincie Noord Brabantvoorzitter van Perspekt, keurmerk voor de Zorg,, voorzitter nationaal Epilepsiefonds en bestuurlijk adviseur Atrivé

Dhr. P. Schalken. Beleidsadviseur bij de provinciale raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg

Prof.Dr. D. F. Schwaab, Directeur Nederlands Insituut voor Hersenonderzoek, Hoogleraar Neurobiologie AMC, UvA

Dhr. P.A.C.M. van der Velden, Burgemeester van Breda, eerder burgemeester van Nieuw Ginneken, Rosmalen, Emmen en Bergen op Zoom

Dr. F. Wong-Lun-Hing, Psychiater in het Amphia ziekenhuis te Breda

Chris van Faassen, Bredaas Centrum Gehandicapten beleid

Sponsors

Project Terp 2003-2009: dankzij de financiële of materiële bijdragen van veel Charitatieve fondsen en Sponsors kon met name de inrichting van de gemeenschappelijk ruimte in het gebouw tot stand worden gebracht:


Provincie Noord Brabant ,Gemeente Breda, Stichting Charitatief Fonds De Grez Mahie, Oranje Fonds, VSB Fonds, Rabobank Coöperatiefonds, Stichting Te Gek Voor Woorden, Kluuntocht Breda, Lions Club-Forum Breda, Stichting Plant Eens Een Boompje, Stichting Pierre de Jonge Sr. Foundation, Quilt Groep Etten Leur, Dick Embregts
Interieurarchitectuur Breda, IKEA, Talboom, AstraZeneca BV, Delta ProLighting BV, Wielercentrale BV., De Kok Bouwgreop, House & Home, Nora Flooring Systems BV, Bliek Hout BV, Fasen Interieurs, Hereijgers, Amerland, Peter Elbers Partycatering, Mols Groep BV, Koenen, Dames planten, SG Tessenderlandt, Theo Borghouts, Ad Rasenberg, Frans Ullings en de Vrienden van Terp.

Terp 2009-heden: dankzij de giften van 'Vrienden van Terp' kunnen regelmatig activiteiten voor bewoners gerealiseerd worden of kan een wens voor de gemeenschappelijke in vervulling gaan. Door het Rabobank Coöperatiefonds zijn in het verleden twee nieuwe PC’s voor de gemeenschappelijke gedoneerd.

Vrijwilligers Terp tot op heden: trouwe vrijwilligers als de organisatrice van de kookworkshops, de spelletjes begeleidster, de buddy buurvrouw van een bewoner, de buurman als webdesign coach
betekenen veel voor bewoners.
Vrijwilligers welkom! Zou u vrijwilliger willen zijn op Terp? Kijk onder contact gegevens.

1 februari 2019. Stichting Terp bestaat 10 jaar. Een interview met Loes Schneider over de ontstaansgeschiedenis.