BESTUUR

SAMENSTELLING: Het bestuur bestaat uit 5 personen, vier ouders en één directe verwant (zwager)

Voorzitter

Mariet Vriens-van Gorp

Secretaris

Teunie Mol (mol490@kpnmail.nl)

Penningmeester

Harrie van Dekken

Bestuursleden

Jacolien Schellekens

Bart Simmelink

Adviseur bestuur Terp

Loes Schneider