Logo TerpOrganisatie

Bestuur Stichting Terp
Comité van aanbeveling
FinanciŽle Verslagen Terp

Contact
Mail/post adressen

Nieuws-items
Archief

Extern
Links
SponsorsDe Rabobank heeft twee computers van Terp gesponsord. De computers functioneren goed en worden intensief dagelijks gebruikt. We willen de Rabobank bedanken voor hun betrokkenheid bij de wensen van de bewoners!

Het logo en de naam van Stichting Terp. De naam Terp verwijst naar het wonen in een veilige omgeving en als het woord wordt omgedraaid is het Pret wat men heeft met elkaar. Het logo is een trapeziumvorm met twee cirkels. De grote blauwe binnencirkel verbeeldt de groep bewoners, de kleine lichtblauwe de zorg die wordt verleend door het team van de zorgaanbieder en de vorm erom heen zijn de ouders, familie en vrienden van de bewoners.


Doelstelling en beleid. Stchting Terp heeft ten doel het bevorderen, realiseren en in stand houden van zelfstandige woonvoorzieningen ten behoeve van mensen met verhoogde psychotische kwetsbaarheid. De stichting verleent ook bemiddeling bij het verwerven van de nodige zorgverlening op medisch en sociaal gebied en , indien relevant, bij het afsluiten van de huurcontracten van de woonvoorziening. Ten aanzien van de woonvoorziening in de Sint Laurenslaan in Breda, die operationeel een succes is, is het beleid van de stichting er op gericht zeker te stellen dat de woon- en zorgcondities voor de bewoners optimaal blijven. Dit gebeurt onder andere door middel van regelmatige contacten met de ouders van de bewoners en door blijvende, structurele betrokkenheid van Terp bij de activiteiten van zorgaanbieder en woningcorporatie. Ook draagt de stichting haar steentje bij aan gezamenlijke activiteiten en speciale projecten van en voor de bewoners. De reguliere inkomsten van de stichting bestaan voornamelijk uit jaarlijkse ouderbijdragen en bijdragen van de Vrienden van Terp. Aan het tot stand komen van de woonzorgvoorziening aan de Sint Laurenslaan, met name aan de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, hebben veel charitatieve instellingen en sponsors financieel of anderszins bijgedragen (zie ook elders de website). Ook nu en in de toekomst blijven dergelijke inkomsten onontbeerlijk voor:

  1. onze activiteiten ter bevordering van onze doelstellingen in algemene zin.
  2. vervangingsinvesteringen in Terp.
  3. nieuwe projecten voor de bewoners, hun omgeving en de wijk waarin ze wonen.

De leden van het bestuur van de stichting krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.


Terp woningen St. Laurenslaan

Stichting Terp is een ouderinitiatief in Breda voor geschikt wonen voor mensen met kwetsbaarheid voor psychose.

In april 2003 nam ouder Loes Schneider het voortouw o.a. met het ontwikkelen van een Zorgvisie. De weg naar een goede woonvoorziening was lang en moeilijk. Vanaf het begin zijn ouders erbij betrokken geweest. 20 december 2008 (sleuteloverdracht) en 1 februari 2009 (inhuizing) staan te boek als mijlpalen: het woonzorgcomplex voor mensen die lijden aan verhoogde psychotische kwetsbaarheid was gerealiseerd. Elke bewoner kon zijn of haar voordeur openen en eigen appartement betrekken.

Er zijn 12 bewoners. Zijn houden zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven en wonen in principe hun leven lang in Terp. Het gebouw heeft drie woonlagen. Beneden is ook de gezamenlijke inloopruimte waar bewoners en begeleiders elkaar ontmoeten voor een praatje, een spel, een kop koffie of thee en de maaltijd. Er wordt dagelijks gekookt in de keuken van de inloopruimte volgens een kook-en boodschap schema waarop men kan intekenen.

De zorg wordt verleend door zorgaanbieder ASVZ. Het is 24-uurs zorg. Het zorgteam bestaat uit 9 mensen, de teamleider, drie persoonlijke begeleiders, twee begeleiders, twee assistent- begeleiders en een woning-assistente. Zij hebben hun kantoor ruimte op de benedenverdieping.

Het appartementcomplex aan de St. Laurenslaan in het Ginneken is gebouwd door Bredase woningcorporatie WonenBreburg.


Stichting Terp is een Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI. Een ANBI heeft een aantal belasting voordelen zoals:
  1. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting.
  2. Over een schenking door een ANBI hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  3. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschap belasting.

Stichting Terp    Kamer van Koophandel Breda 20117399   IBAN NL 54 RABO 0102 5475 80   RSIN/ANBI 813936172