ROL FAMILIE

Stichting Terp is een ouderinitiatief.
Van de ouders/directe verwanten wordt verwacht, voor zover zij daartoe in staat
zijn, dat zij op enigerlei wijze actief deelnemen aan zaken op Terp en dat blijven doen. Dat kan in een bestuursfunctie zijn of als commissielid of door andere ondersteunende activiteiten.
Familie is voor de meeste bewoners het belangrijkste vangnet buiten Terp. Het is de vroegste veilige basis met de herinneringen aan het leven voor hun ziekte.