Logo Terp
Stichting Terp Homepage

Organisatie

Comité van Aanbeveling bij aanvang 


 

Drs. W.C.H. Brandt

 

Directeur/bestuurder Vertizontaal Breda

 

Dr. W. Cahn

 

Psychiater en Medisch Hoofd zorglijn Psychotische Stoornissen UMC Utrecht

 

Hans Geleijnse

 

Directeur Library en IT Services aan de Universiteit van Tilburg. Als ouder lange tijd betrokken geweest bij het project.

 

Mevr. M. van den Muijsenbergh-Geurts

 

Oud voorzitter van de Brabantse Raad van mantelzorgers, bestuurlijk gedelegeerde Regiovisie V&V Zuidoost-Brabant

 

Drs. L.J.J. van Nistelrooij

 

Europarlementariër voor het CDA, oud-gedeputeerde van de privincie Noord-Brabant, voorzitter van Perspekt, Keurmerk voor de Zorg, voorzitter nationaal Epilepsiefonds en bestuurlijk adviseur Atrivé.

 

Dhr. P. Schalken

 

Beleidsadviseur bij de Provinciale raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg.

 

Prof. Dr. D.F. Swaab

 

Directeur Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek. Hoogleraar Neurobiologie, AMC, UvA.

 

Dhr. P.A.C.M. van der Velden

 

Burgemeester van Breda. Eerder burgemeester in Nieuw Ginneken, Rosmalen, Emmen en Bergen op Zoom.

 

Dr. F. Wong-Lun-Hing

 

Psychiater in het Amphia-ziekenhuis te Breda.

 

Chris van Faassen

 

Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid.


Stichting Terp    Kamer van Koophandel Breda 20117399   IBAN NL 54 RABO 0102 5475 80   RSIN/ANBI 813936172