Logo Terp
Stichting Terp Homepage

ARCHIEF

Steunbetuiging M. Heerkens
Informatie avond 20 november 2007

 Methodiek zorgvisie
Op vrijdag 9 juni 2006 (programma) heeft de voorzitter van Stichting Terp, Loes Schneider, het eerste exemplaar van de uitgave 'Wonen in Terp, Methodiek voor het opzetten van een woonzorgproject' aangeboden aan mevrouw M. Heerkens, wethouder S.A.W. van de Gemeente Breda. Deze methodiek is ontwikkeld door de ouders van Stichting Terp en zal een instrument zijn bij de onderhandelingen met de zorgaanbieders om de zorg te verkrijgen die men als ouders en bewoners wenselijk acht. De methodiek kon gerealiseerd worden dankzij de subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Sociaal Beleid die Stichting Terp ontving van de Provincie Noord-Brabant. Deze methodiek kan ook andere initiatiefnemers op weg helpen.


Ondertekening intentieverklaring
Bij de opening van het WMO-ervaringsplein is een intentieverklaring ondertekend door Harry Reininga van woningbouwvereniging Singelveste en Loes Schneider van stichting Terp. Singelveste stelt zich ten doel te voorzien in betaalbare c.q. bereikbare huisvesting voor diegenen, die hierin niet zelfstandig kunnen voorzien. Op grond van deze doelstelling verklaart Singelveste zich bereid op nader te bepalen locatie over te gaan tot de bouw en realisatie van het door de Stichting Terp beoogde woonzorgcomplex ten behoeve van de twaalf toekomstige bewoners.


Stichting Terp    Kamer van Koophandel Breda 20117399   IBAN NL 54 RABO 0102 5475 80   RSIN/ANBI 813936172